BuyBlo Box Wordpress Plugin - Rating, Reviews, Demo & Download

BuyBlo Box Wordpress Plugin - Rating, Reviews, Demo & Download
No ratings yet
Free
Follow for free plugins, new theme releases and theme news

Plugin Description

Wtyczka BuyBlo Box jest bezpłatnym narzędziem, które umożliwia dodawanie boxów z produktami do tworzonych na blogu wpisów
i zarabianiu na przekierowaniach do sklepów internetowych.

Wtyczka BuyBlo Box to idealne rozwiązanie dla właścicieli blogów tworzących treści o różnej tematyce (moda, wyposażenie
wnętrz, elektronika, narzędzia, sport i hobby, etc.). Twórcy treści mogą zarobić do 70% prowizji za przekierowania
do sklepów internetowych lub za złożone w nich zamówienia.

W razie pytań, napisz do nas na adres hello@buyblo.com.

Aspekty techniczne i prawne

Wtyczka umożliwia łatwe skorzystanie z szablonów Twig templating engine.
Przeczytaj dokumentację Twig w celu wyjaśnienia zagadnień technicznych.
Przeczytaj licencję Twig wyjaśniającą aspekty prawne.

English version

Plugin simply integrates BuyBlo.com with wordpress blog. Monetize traffic to your blog by placing on it matching products.
Start making money with installing the plugin!

This plugin is ideal for owners of blogs on various topics (fashion, household appliances, electronics and tools, sport and hobby, etc)
and offers a wide range of several million products for presentations. Partner receives up to 70% commission for each redirection to store or
transaction in the store.

If you have any questions before installing the plugin, contact BuyBlo.com at hello@buyblo.com.

Technical and legal aspects

This plugin provides a simple way for you to use the Twig templating engine with plugin templates.
Read Twig documentation for more technical details.
Read Twig license to clarify the legal aspects.

Screenshots

  1. Dodawanie produktów w edycji posta. (Adding products to post.)

    Dodawanie produktów w edycji posta. (Adding products to post.)

  2. Konfiguracja pluginu. (Plugin configuration.)

    Konfiguracja pluginu. (Plugin configuration.)

  3. Wodok posta z produktami. (Post view with products.)

    Wodok posta z produktami. (Post view with products.)


Reviews & Comments