Woocommerce Vietnam Checkout Wordpress Plugin - Rating, Reviews, Demo & Download

Woocommerce Vietnam Checkout Preview Wordpress Plugin - Rating, Reviews, Demo & Download
No ratings yet
Free
Follow for free plugins, new theme releases and theme news

Plugin Description

Plugin này dành riêng cho các website sử dụng Woocommerce tại Việt Nam và bán hàng tại khu vực Việt Nam.

Chức năng chính là Thêm tỉnh/thành phố, quận huyện, xã/phường/thị trấn vào form checkout của woocommerce và tối giản form checkout cho phù hợp với Việt Nam

Danh sách tính năng hiện có:

 • Thêm field số điện thoại bên shipping
 • Có thể tính giá shipping theo tỉnh thành phố
 • Thêm số điện thoại người nhận và hiển thị lên hóa đơn
 • Chuyển First name & Last name thành Họ và tên
 • Thêm mục chọn tỉnh/thành phố
 • Thêm mục chọn Quận/huyện
 • Thêm mục chọn xã/phường/thị trấn
 • Chuyển mục Địa chỉ xuống cuối cùng
 • Không thêm sql – tất cả dữ liệu tỉnh thành ở dạng array
 • Ẩn 1 số filed không cần thiết
 • Chuyển ₫ sang VNĐ
 • Loại bỏ tiêu đề của các phương thức vận chuyển

Phiên bản PRO

 • Cho phép tính phí vận chuyển tới cấp tỉnh/thành phố và quận/huyện
 • Cho phép tính phí vận chuyển theo tổng giá trị đơn hàng tới quận/huyện. Ví dụ tại Hà Nội bình thường là 20k ship và đơn hàng >500k thì free ship
 • Cho phép tính phí vận chuyển theo cân nặng tới quận/huyện.

Cách sử dụng

Plugin này chỉ cần active là đã áp dụng vào trang thanh toán. Mà bạn không cần cài đặt gì thêm.
Ngoài ra có mục cài đặt thêm nhiều tính năng khác tại mục cài đặt của plugin.

Các bạn có thể tham khảo thêm PRO Version – Tính phí vận chuyển tới quận huyện tại đây

Screenshots

 1. Thông tin sau khi đặt hàng.

  Thông tin sau khi đặt hàng.

 2. Giao diện toàn bộ trang checkout.

  Giao diện toàn bộ trang checkout.

 3. Thông tin được hiển thị trong quản trị đơn hàng.

  Thông tin được hiển thị trong quản trị đơn hàng.

 4. Giao diện Form Checkout.

  Giao diện Form Checkout.

 5. Phần cài đặt của plugin.

  Phần cài đặt của plugin.


Reviews & Comments