Appota Wallet Wordpress Plugin - Rating, Reviews, Demo & Download

Appota Wallet Wordpress Plugin - Rating, Reviews, Demo & Download
No ratings yet
Free
Follow for free plugins, new theme releases and theme news

Plugin Description

Appota Wallet là ứng dụng cho phép thanh toán bằng ví điện từ Appota. Bạn có thể nạp tiền vào ví Appota bằng thẻ nội địa (ATM) được phát hành tại Việt Nam, và thẻ Visa/Mastercard/JCB.
Appota Wallet chỉ chấp nhận thanh toán bằng VNĐ(đ)

Để xem chi tiết về hệ thống thanh toán của chúng tôi vui lòng truy cập https://vi.appota.com/
Để biết thông chi tiết về Appota truy cập https://appota.com/

Screenshots

No screenshots provided


Reviews & Comments