Metu Wordpress Plugin - Rating, Reviews, Demo & Download

Metu Wordpress Plugin - Rating, Reviews, Demo & Download
No ratings yet
Free
Follow for free plugins, new theme releases and theme news

Plugin Description

Metu công cụ cho phép bạn tạo ra menu thứ 2 xuất hiện bên dưới màn hình hiển thị của các thiết bị khi truy cập vào website.
Plugin Metu sử dụng bộ công cụ phát triển phần mềm (“SDKs”) của dịch vụ Metu để cung cấp các chức năng chèn menu cho website, giúp đơn giản hoá thao tác khi cài tránh nhầm lẫn.

Website: https://metu.vn/
Dịch vụ Metu: https://admin.metu.vn/
Điều khoản sử dụng: https://metu.vn/dieu-khoan-su-dung
Chính sách bảo mật: https://metu.vn/chinh-sach-bao-mat

Chức năng Metu:

  • Đăng ký nhanh Metu.
  • Đăng nhập, chèn Metu vào Website.
  • Tắt/Bật menu Metu.
  • Thay đổi tài khoản Metu.

Screenshots

No screenshots provided


Reviews & Comments