Podčlánková Inzerce Wordpress Plugin - Rating, Reviews, Demo & Download

Podčlánková Inzerce Wordpress Plugin - Rating, Reviews, Demo & Download
No ratings yet
Free
Follow for free plugins, new theme releases and theme news

Plugin Description

Podèlánková inzerce je jednoduchý plugin, který vám umožní prodávat reklamu pøímo pod èlánky na vaší stránce. Vše je jednoduché a rychlé – nemusíte ovládat žádné programovací jazyky.

Plugin obsahuje kompletní èeskou lokalizaci vèetnì nápovìdy, takže jeho nastavení zvládne opravdu každý.

Kromì propojení s Copywriting.cz plugin podporuje i platební bránu PayPal.com.

Screenshots

No screenshots provided


Reviews & Comments