Ahamove WooCommerce Wordpress Plugin - Rating, Reviews, Demo & Download

Ahamove WooCommerce Wordpress Plugin - Rating, Reviews, Demo & Download
No ratings yet
Free
Follow for free plugins, new theme releases and theme news

Plugin Description

CHỨC NĂNG CHÍNH

 • Đặt đơn Ahamove chỉ với thao tác đơn giản.
 • Kiểm tra phí giao hàng các dịch vụ của Ahamove cung cấp.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 1. Tạo và kích hoạt tài khoản Ahamove
 2. Cài đặt và kích hoạt plugin
 3. Cấu hình đầy đủ các thông tin (ngoại trừ phần Nâng cao)
 4. Vào chi tiết đơn hàng để tạo đơn Ahamove

CHỨC NĂNG BẢN PRO

 • Cho phép khách hàng xem trước phí giao hàng.
 • Cập nhật / hiển thị trạng thái giao hàng ở danh sách đơn hàng.
 • Huỷ và tạo lại đơn hàng ngay trong đơn hàng.
 • Hẹn giờ tạo đơn.

Tương thích

Lấy API KEY ở đâu?

Screenshots

 1. Thông tin về plugin

  Thông tin về plugin

 2. Thông tin cấu hình

  Thông tin cấu hình

 3. Ví dụ về cách cấu hình

  Ví dụ về cách cấu hình

 4. Nút tạo đơn hàng

  Nút tạo đơn hàng

 5. Thông tin về đơn hàng

  Thông tin về đơn hàng

 6. Kiểm tra phí và khoảng cách giao hàng

  Kiểm tra phí và khoảng cách giao hàng

 7. Thông báo tạo đơn hàng thành công

  Thông báo tạo đơn hàng thành công

 8. Thông tin về mã đơn hàng sau khi tạo thành công

  Thông tin về mã đơn hàng sau khi tạo thành công


Reviews & Comments