Casso – Tự động Xác Nhận Thanh Toán Chuyển Khoản Ngân Hàng Wordpress Plugin - Rating, Reviews, Demo & Download

Casso – Tự động Xác Nhận Thanh Toán Chuyển Khoản Ngân Hàng Preview Wordpress Plugin - Rating, Reviews, Demo & Download
No ratings yet
Free
Follow for free plugins, new theme releases and theme news

Plugin Description

Lưu ý: Trước khi sử dụng plugin bạn phải đăng kí một tài khoản trên Casso và liên kết ngân hàng vào trước. Link hướng dẫn tại đây

Plugin này được phát triển bởi Casso giúp kết nối các ngân hàng Việt Nam vào Woocommerce, tự động xác nhận đơn hàng đã thanh toán bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng

Mẹo : Plugin này hoàn toàn miễn phí. Phần xác nhận thanh toán sẽ miễn phí nếu bạn sử dụng dưới 30 giao dịch / tháng.
Nếu vượt quá 30 giao dịch / tháng. Bạn có thể cân nhắc mua gói trả phí chỉ từ 100k / tháng.

Screenshots

 1. Khách hàng sẽ thấy thêm lựa chọn Chuyển khoản ACB, TimoPlus,

  Khách hàng sẽ thấy thêm lựa chọn Chuyển khoản ACB, TimoPlus,

 2. Sau khi hoàn tất đơn hàng, Khách hàng sẽ được gợi ý chuyển tiền và chọn tôi đã thanh toán khi chuyển tiền

  Sau khi hoàn tất đơn hàng, Khách hàng sẽ được gợi ý chuyển tiền và chọn tôi đã thanh toán khi chuyển tiền

 3. Sau khi chọn tôi đã thanh toán khách hàng sẽ đợi 60s để hệ thống xác nhận thanh toán và chuyển tình trạng đơn nếu nhận đủ tiền

  Sau khi chọn tôi đã thanh toán khách hàng sẽ đợi 60s để hệ thống xác nhận thanh toán và chuyển tình trạng đơn nếu nhận đủ tiền

 4. Đơn hàng sau khi được thanh toán sẽ chuyển trạng thái đã thanh toán

  Đơn hàng sau khi được thanh toán sẽ chuyển trạng thái đã thanh toán

 5. Hướng dẫn thiết lập

  Hướng dẫn thiết lập

 6. Lấy Auth Code theo hướng dẫn

  Lấy Auth Code theo hướng dẫn


Reviews & Comments