Lightbox Content Images – WPSHARE247 Wordpress Plugin - Rating, Reviews, Demo & Download

Lightbox Content Images – WPSHARE247 Wordpress Plugin - Rating, Reviews, Demo & Download
No ratings yet
Free
Follow for free plugins, new theme releases and theme news

Plugin Description

Zoom content images, photos in article content (post, page, custom post type)

Cho phép click phóng to những hình ảnh trong nội dung bài viết. Hỗ trợ hình đơn hoặc thư viện ảnh soạn thảo cổ điển và Gutenberg block.

Video

Features

*Allows to zoom the images in the content of the article, page and custom post type
*Allows to zoom the images in the content of the article, classic editor image gallery and Gutenberg block
*Change the position of the zoom icon: Top, bottom, left, right, center and hide
*Support multiple languages
*Temporarily turn off if not in use

Tính năng

*Cho phép phóng to ảnh trong nội dung bài viết
*Hỗ trợ cả soản thảo cổ điển và Gutenberg block
*Thay đổi vị trí Kính lúp phóng to
*Hỗ trợ dịch ngôn ngữ
*Tắt tạm thời nếu không dùng

Liên hệ – Contact Us

Professional website design – Thiết kế website chuyên nghiệp: tbay.vn
Web design – Thiết kế web trọn gói: website366.com
Wordpress Share – Học wordpress: wpshare247.com
Web Content – Viết bài chăm sóc web: vietbaigiare.com

Screenshots

 1. <p>screenshot-1.png</p>

  screenshot-1.png

 2. <p>screenshot-2.png</p>

  screenshot-2.png

 3. <p>screenshot-3.png</p>

  screenshot-3.png

 4. <p>screenshot-4.png</p>

  screenshot-4.png

 5. <p>screenshot-5.png</p>

  screenshot-5.png

 6. <p>screenshot-6.png</p>

  screenshot-6.png


Reviews & Comments